Вход

България прие Национален план за засилване на участието си в гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС

Министерският съвет прие Национален план за изпълнение на Споразумението (Компакт) за засилване на гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз. Националният план отразява поетите от България и останалите държави-членки на ЕС ангажименти в рамките на приетото през ноември 2018 г. Споразумение. Заложените в него действия обхващат периода 2020-2023 г. и включват преглед на нормативната уредба, мерки за изграждане на способности с цел увеличаване на приноса на страната ни с командировани национални експерти в гражданските мисии по линия на ОПСО, мерки за подобряване на системата за обучение и квалификация, мерки за популяризиране на темата.

Гражданското измерение на ОПСО е един от основните инструменти на ЕС за осигуряване на сигурност и стабилност в съседните на Съюза региони при конфликти и кризи. Десет граждански мисии работят за повишаване и укрепване на сигурността, върховенството на закона и правата на човека в Европа, Африка и Азия.

В момента България е командировала 25 служители в три приоритетни за нея граждански мисии, с което осигурява 3,1% от общия брой на експертите от държавите-членки на ЕС.

В най-голямата гражданска ОПСО-мисия EULEX Косово и свързаните с нейната дейност Специализирани съдийски състави и Специализирана прокуратура, България е изпратила 10 експерти като част от усилията за подпомагане на косовските власти при изграждането на устойчиви и независими институции за правова държава в пълно съответствие с най-добрите практики на ЕС. В Мисията за наблюдение в Грузия (EUMM) 13 български експерти работят по изпълнението на ключови задачи, свързани с намаляването на ескалацията, изграждането на доверие между страните в конфликта и осигуряването на дългосрочна стабилност. В Консултативната мисия на EC (EUAM) в Украйна 2 български експерти участват в работата по предоставяне на стратегически съвети и практическа подкрепа за реформи в областта на доброто управление и правата на човека.

Banner 468 x 60 px