Вход

Покана за участие в ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“

На 26 юни 2020 в хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев, с начален час 18:00 ще се проведе ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“. На церемонията ще бъдат връчени почетни плакети и сертификати за най-добро използване на водата в четири различни направления – за стопански субекти, за общини, образователни институции и неправителствени организации. Носителите на приз „Най-добро използване на водата“ са определени след проведено проучване сред четирите целеви групи в област Благоевград.

 Организатори на събитието са сдружение Еко Неврокоп и канят всички участвали в проучването – представители на бизнеса и земеделски стопани, ръководители и работещи в публични и образователни организации, НПО представители, както и други заинтересовани страни и широката общественост.

Лейбъл „Най-добро използване на водата“ се организира по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 30.06.2020 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Предвидената церемония за награждаване на най-добрите в опазването на водата има за задача да насърчи "зеленото поведение" в областта на използване на водите, да популяризира съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-

Последно променена вПонеделник, 29 Юни 2020 09:43

Banner 468 x 60 px