Вход

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“

Отличават фирми, организации и училища за най-добро използване на ...

 На 26 юни 2020 в хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев, с начален час 18:00 се проведе ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“. Организатори на събитието бяха Сдружение Еко Неврокоп. На церемонията бяха връчени почетни плакети и сертификати за най-добро използване на водата в четири различни направления – за стопански субекти, за общини, образователни институции и неправителствени организации. Носителите на приз „Най-добро използване на водата“ са определени след проведено проучване сред четирите целеви групи в област Благоевград.

Почетен приз в сферата на бизнеса получиха фирма Пирин-Текс ЕООД гр. Гоце Делчев, Община Петрич получи приз в категорията за публични институции, приз за най-добро използване на водата в категория обучителни организации получи Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ Гоце Делчев. Последната награда бе връчена на МИГ Сандански в категория неправителствени организации.

Лейбъл „Най-добро използване на водата“ се проведе по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 30.06.2020 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Предвидената церемония за награждаване на най-добрите в опазването на водата има за задача да насърчи "зеленото поведение" в областта на използване на водите, да популяризира съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

Banner 468 x 60 px