Вход

110 МЛН. ЛВ. ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

8 процедури с общ бюджет над 110 млн. лв. ще бъдат реализирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2020 г. Операциите са свързани с подпомагане пазара на труда, ранното детско развитие и солидарната икономика, съобщават от Областен информационен център - Благоевград. Операциите в подкрепа на пазара на труда предвиждат адаптиране и оборудване на помещения за почасови грижи за деца от работодателите, мотивиране и обучение на безработни и стимулиране на граждани на ЕС да се реализират на българския пазар на труда.

 Както вече съобщихме, през тази година Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. ще финансира създаване на детски кътове в офиси, учреждения и предприятия, които да се ползват от децата на техните служители. Всеки отделен проект по процедурата ще бъде от 50 0000 до 150 000 лева. За финансиране ще могат да кандидатстват работодатели, които, чрез обособяване на подходящо помещение и осигуряване на почасова грижа за деца, ще могат да окажат подкрепа на своите служители.

 Работодатели, НПО, общини, образователни и обучителни организации и социални партньори ще могат да кандидатстват по време на новия прием на проекти по процедура „Транснационални партньорства“. С проекти до 150 000 лева, бенефициентите ще могат да въвеждат социални иновации, да обменят и прилагат добри практики и партньорски подходи в различни сфери на социално икономическия живот.

 Общините ще могат да кандидатстват с проекти по няколко процедури на ОПРЧР 2014 – 2020 г. Над 3 000 деца и семействата им ще получат подкрепа по операция „Услуги за социално включване и подкрепа за ранно развитие“. Основната цел на операцията е да бъде повишено качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие чрез създаване на условия за развитие на интегрирани услуги за деца от уязвими групи, включително с увреждания, и в бедни райони. Над 2 000 роми, ползващи социално – здравни услуги, също ще бъдат ангажирани в образование или обучение, ще имат или ще си търсят работа. Общият бюджет на операцията е 30 млн. лв., които ще се отпуснат за изграждане и функциониране на новите центрове.

 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ – етап 2 е друга процедура за кандидати общини, която съвсем скоро трябва да бъде отворена за прием на проекти. Операцията е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на възрастни и хора с увреждания чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа. Изпълнението на тази процедура ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на цялата страна, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от ОП „Региони в растеж“.

 ОПРЧР ще подкрепи и реформата в предоставянето на социалните услуги и улесняване прехода към новия механизъм „лична помощ“ на местно ниво. През 2020 г. ще бъде реализирана процедурата „Укрепване на общински капацитет“, по която над 1 300 служители в общините ще бъдат обучени за правилното прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

 Работодателски и работнически организации, пък, ще могат да кандидатстват с проекти по процедура „Развитие на цифрови умения“ като целта на процедурата е да се определи нивото на цифровите умения на заети в различни сектори лица и, където е необходимо – провеждане на съответните обучения.

 С нова операция, Програмата за развитие на човешките ресурси ще даде възможност за подкрепа на социалните предприятия и развитие на солидарната икономика. С ресурс от 2 млн. лв., ще се създадат условия за развитие на платформа за подобряване и модернизиране процесите по планиране, управление и мониторинг на нови инструменти. Те ще създадат възможност всички субекти на социалната и солидарната икономика да представят дейността си пред заинтересованите страни с цел бъдещи партньорства и съвместна дейност.

 Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Banner 468 x 60 px