Вход

Заместник-министър Кралева участва в среща на ЕС в Букурещ

Заместник-министър Емилия Кралева взе участие в неформалната среща на министрите на външните работи и държавните секретари по европейските въпроси от ЕС, която се проведе на 11-12 март 2019 г. в Букурещ.

На заседанието бе проведен обмен на мнения по Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. (МФР) и по бъдещия Стратегически дневен ред на ЕС.

Дискусията на министрите по МФР се фокусира върху темата за приноса на бюджета на ЕС в подкрепа на общите политически приоритети на Съюза. В изказването си заместник-министър Кралева подчерта, че преговорите за следващия дългосрочен бюджет на Съюза са свързани с дебата за бъдещето на ЕС. Основни акценти в представената позиция бяха свързани с необходимостта от осигуряване на амбициозен бюджет, отговарящ на нивото на политическа амбиция; запазването на ролята и нивото на финансирането за Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика, които са важен инструмент за инвестиции на ЕС за растеж, конкурентоспособност и създаване на работни места и са доказали своята добавена стойност за целия ЕС.

Министрите и държавните секретари обсъдиха и темата за бъдещия Стратегически дневен ред на ЕС като част от подготовката за срещата на европейските лидери в Сибиу на 9 май 2019 г. При определянето на приоритети и цели на ЕС за следващите години, страната ни поставя акцент върху насърчаването на растежа, заетостта, кохезията и конкурентоспособността. В изказването си българският представител подчерта също приоритетното значение на справянето с предизвикателствата в областта на сигурността, миграцията, ролята на ЕС на международната сцена, както и разширяването със страните от Западните Балкани.

Banner 468 x 60 px