Вход

„Инвестиции в туристически технологии“ от програмата на WTM-Лондон

Въвеждаме иновативни продукти и технологии, за да подпомогнем работата на бизнеса

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в традиционната министерска среща в рамките на международното туристическо изложение WTM в Лондон, която тази година бе под надслов „Инвестиции в туристически технологии“. Дискусията между ръководителите на туризма от различните държави премина с фокус „Инвестиции в бъдещето на туризма“. Водещ на събитието беше журналистът от CNN Ричард Куест.

Участниците очертаха ролята на правителствата и политиците като инструмент за конкурентоспособна туристическа индустрия. Предоставянето на актуални и лесно достъпни данни е много важно за всички заинтересовани страни, заяви българският министър на туризма Николина Ангелкова. Тя обърна внимание върху иновациите, които ръководеното от нея ведомство въвежда, за да облекчи работата на бизнеса и гражданите. Постоянно увеличаваме дела на електронните услуги, които администрацията предлага. Вече премахнахме 19 вида документи на хартиен носител и подготвяме условията за кандидатстване онлайн за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване, специализирани центрове и др., поясни тя. В най-скоро време, след съответната първоначална регистрация, предприемачите ще могат само чрез лицева идентификация през смартфона си да получават достъп до нашите регистри, допълни тя.