Вход

Интегрираната система за установяване и превенция на горски пожари в Невестино вече функционира

Изградената в рамките на проект CB006.2.12.039 – “Изграждане на интегрирана система за детекция и превенция на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица” система за наблюдение вече работи със своята пълна функционалност.

С осигурено финансиране по ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България -  Северна Македония, община Невестино изгради модерна система за наблюдение, която  разпознавa горски пожари, с което се цели превенция за по-нататъшно развитие на големи пожари. С оглед на това, че пожарите се развиват по-бързо в залесени райони, системата  прави пълен обход на основно горска територия от около 230 кв. км. за период до десет минути, като е в състояние да разпознае малки пожари с минимален коефициент на грешка. След като системата разпознае пожар, тя изпраща автоматично аларма до контролния център, с точни координати и снимки на събитието.

Системата за наблюдение и откриване на горски пожари повишава ефективността при локализиране на възникващите пожари и осигурява възможност за възможно най-навременна реакция от страна на отговорните институции, водеща до избягване на разрастването на възникналите горски пожари. 

Наблюдателният център на системата е разположен в сградата на общината, и е под 24-часово наблюдение от дежурните екипи. За времето от въвеждането в експлоатация системата вече индикира няколко потенциални малки пожари, които веднага бяха сигнализирани по съответния ред, което позволи бързото им потушаване.

 Проектът е съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Република Северна Македония

 Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез  ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на тази публикация е единствено отговорност на община Невестино и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз или на управляващия орган на програмата.

Снимка:

pixabay.com

Banner 468 x 60 px