Вход

Зонална изложба "Струма" тази година ще бъде в Благоевград

В изпълнение на постигнатите договорки за възстановяване на зонална изложба „Струма” и съобразно утвърдения й статут, с удоволствие Ви информираме, че Община Благоевград поема домакинството на осмото (от възстановяването му) издание на Зонална изложба „Струма” 2020 г. и Ви кани най-учтиво да вземете участие в нея!


Във връзка с необходимостта от навременна организация на изявата се надяваме, че чрез Вас изложената по-долу информация ще достигне до всички заинтересовани творци!

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Залите на Градска художествена галерия – Благоевград и изложбената зала в РИМ – Благоевград.

 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 31.10.2020 г. – 04.12.2020 година

 

ОТКРИВАНЕ: 31.10.2020 г. (събота) от 12.00 часа в ГХГ - Благоевград

 

ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 23.09., 24.09. и 25.09.2020 г. (сряда, четвъртък и петък) в Градска художествена галерия – Благоевград от 09:00 до 18:00 часа.

 

ЖУРИРАНЕ: 29.09. или 30.09.2020 година (вторник/сряда)
(Това ще се уточни допълнително)

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Авторите могат да представят до 3 /три/ творби – живопис, графика, скулптура, приложно изкуство и 1 неконвенционално изкуство (работите да са във вид за експониране). Всяка община организира транспорта на съответните произведения.
При приемане на творбите всеки участник внася сумата от 15.00 лв. (петнадесет лева) за каталог, която не се възстановява при евентуално отхвърляне на предложените творби.
Желателно е след журирането, за отпадналите от изложбата произведения да бъде осигурено всичко необходимо за транспортирането и съхранението на творбите.
Поради твърде ограничената експозиционна площ, се налага да въведем до 2 линейни метра /два линейни метра/ за произведенията на всеки автор. Това означава, че ако произведенията са три, експонирани заедно не трябва да надвишават два линейни метра

Banner 468 x 60 px