Вход

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕВИЗ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Представянето на музика към един от одобрените текстове ще започне на 19 март до 10 май

Срокът за прием на предложения за девиз на община Сандански се удължава до 10 май. Представянето на музика към един от одобрените текстове също е със срок до 10 май.

По повод навършването на 90 години от обявяването на Сандански за град с Указ №402 от 26 юни 1929г. община Сандански обявява Конкурс за избор на химн и девиз на общината.

Всяка община има свои символи, изброени в специален нормативен акт. Изключение от това не прави и Сандански. Наредбата за символите, празниците, почетните звания, знаци и награди на Сандански /Приета с Решение № 397 от 17.12.2014 г./разпорежда в чл. 2, ал.1, че символите са както следва: знаме, герб, ключ, химн и девиз. От изброените Сандански все още няма свои химн и девиз.

С изразните средства на поетичното и музикално изкуство, химнът и девизът ще се превърнат в синтезиран израз на минало, настояще и бъдеще, което ще подчертае  уникалността на местната култура.

  •  ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ХИМН НА ОБЩИНА САНДАНСКИ
  • Химнът е един от символите на града и общината. Конкурсът за избор на химн на Община Сандански ще протече в 2 /два/ кръга – избор на текст и избор на музика. Творбите ще бъдат селектирани от специално сформирана комисия, която включва в състава си доказани професионалисти в областта на музиката и поезията, както и длъжностни лица от Общинска администрация и Общински съвет Сандански.

  • С правилата за провеждането на конкурса за химн и девиз на община Сандански може да се запознаете по-долу!

  • Образците за участие в конкурса могат да бъдат изтеглени тук:

  • Образец 1

    Образец 2

  • ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЕВИЗ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Девизът е един от символите на града и общината. Той трябва да бъде кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да действа емоционално и да предизвиква недвусмислена асоциация с града и отличителните черти на културата.

Право на участие в конкурса има всеки жител на или родом от Община Сандански.

Banner 468 x 60 px