Вход

Община Белица спечели проект за реконструкция на част от алейната мрежа в курорта Семково

Община Белица спечели проект по Програма за ТГС ИПП България - бивша Югославска Република Македония /2014-2020/. Водещ партньор е Народно читалище "Георги Тодоров - 1885”
Проектът "Разгръщане на туристическия потенциал на общините Белица и Карбинци чрез сътрудничество за устойчиво използване на природните и културните ресурси" , предвижда реконструкция на част от алейната мрежа в курортен комплекс „Семково” , зони за отдих с пейки, беседки и детски площадки и инвестиционен контрол за строителни дейности в к.к. Семково. Инвестиционния проект е съгласуван с Община Белица и ДГС- Белица
Дължината на предвидените за ремонти участъци от алейната мрежа е 2630 м. При изпълнение на инвестиционния проект ще се използва изцяло съществуващата техническа инфраструктура в КК „Семково”
Основната цел на проекта е Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство.
Водещ партньор е в проекта е Читалище „Георги Тодоров - 1885” в партньорство с община Карбинци Република Македония.
Общата стойност на проекта е 483 464,43 евро. Община Белица в лицето на кмета Радослав Ревански гарантира безпроблемното финансово обезпечаване при реализиране на дейностите в изпълнение на проекта през 18 месечния срок на изпълнение.
Предстои подписване на договор за субсидия между Управляващия орган в Програма Interreg - трансгранично сътрудничество ИПП България - Бивша югославска република Македония и Народно читалище „Георги Тодоров - 1885” гр. Белица.

www.belitsa.com

Banner 468 x 60 px