Вход

Приключи почти четири годишния проект Agri-Ability

„Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“, финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.

ФИНАЛЪТ МУ БЕ ОВЕНЧАН С ЧЕТИРИ СЪБИТИЯТА

предназначени за

Хора с увреждания

Земеделски производители

Социални предприемачи

Ангажирани с или практикуващи спорт на открито

 и

Всички които имат интерес да научат:

  • Как се създават социални предприятия
  • Как хора с физически увреждания могат да упражняват агро-професии, да спортуват и да мечтаят
  • Как можете да бъдете предприемач в помощ на горната група хора

 На 01.07.2021 г. в град Хасково пред магазин „ДМ“ на пл. „Общински“ се организира ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проекта.

На 02.07.2021 г. виртуално се проведоха ТРАНС-ГРАНИЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗА НОУ-ХАУ ОБМЕН В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРО-ГРЪЦКАТА ОБЛАСТ.

Бе представен опитът на партньорите от Гърция - приятели в префектура Родопи „ПЕРПАТО”, които са водещата организация по проекта.

Чрез снимки, филми, презентации екипът по проекта пренесе виртуално над 50 участника в уебинара по полетата на Гърция и представи постиженията на техните гръцки колеги в подчиняването на природата, обработката на земята, практикуването на спортове на открито и организиране на туризъм за хора с увреждания. Все дейности които доскоро са били табу за инвалидите.

В същия ден водещия партньор организира ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ в рамките на която също бе продължен обмена в социалните предприятия на българо-гръцката територия.

На 04.07.2021 г. от 13,00 часа виртуално бе организирано последното  събитие: ОНЛАЙН УЧАСТИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

Над 50 участника бяха пренесени извън границите на трансграничния регион България-Гърция чрез Виртуалната лаборатория, по полетата на държави извън региона в Европа и САЩ, където предприемчиви мъже и жени подчиняват природата с иновативни методи и въпреки ограниченията си обработват земята и създават плодове.

По време на събитията беше представен он-лайн инкубатор (електронната платформа) разработен в рамките на проекта и как желаещите да работят с него за да се развивате в посочените области.

Ето и линк към он-лайн инкубатора: http://agriability.com/incubatorbg/

 Днес ще ви разкажем за още два вдъхновяващи примера от Гърция като Добра практика в Социалното предприемачество в Трансграничен регион Гърция-България

Тема на добрата практика

Женски социален кооператив за насърчаване на тъкаческото изкуство

Икономически сектор / бранш

Производство на тъкани

Описание на проблема / ситуацията

Женската социална кооперация за традиционно изкуство на Аператос е основана през 1987 г. с цел да поддържа и популяризира местното традиционно тъкаческо изкуство. Кооперацията произвежда и продава традиционни, ръчно изработени текстилни продукти, отговарящи на стандарти за високо качество и автентичност, както и различни ръчно изработени предмети за специални поводи и събития (сватби, кръщенета и др.).

Прилагане на принципите на социалното предприемачество

През лятото продуктите на кооперацията са на разположение на клиентите/туристите за покупка, а през зимата е производственият период, през който се извършва дизайнът и производството на всички традиционни дрехи.

Получени ползи

Въпреки икономическата криза, и до днес кооперацията продължава да предлага продукти с високо качество главно поради силната воля на жените-членове на кооперацията. Наред с другите дейности кооперацията организира множество промоционални събития, както и обучителни семинари за уникалната тъкачна техника.

Източник на информацията

http://paradosiakaifanta.gr 

Лице за контакт: Mrs. Agapitou Sofia – Президент

 AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

 

Последно променена вПетък, 21 Октомври 2022 15:55

Banner 468 x 60 px