Вход

С поредица от инициативите Дирекция „Национален парк Рила“ и партньори отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Национален парк Рила”

                    

Два похода в Национален парк „Рила“ бяха организирано по повод 30-годишния юбилей на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз.

Младите природолюбители от Клуб „Млад планинар“ – гр. Петрич, се докоснаха до дивата природа на Рила и посетиха най-високото дърво в България. Владимир Милушев, директор на националния парк, представи богатото биологично разнообразие, съхранявано в резерват „Парангалица“. Широко дискутирана от участниците беше темата, как всички ние зависим от природата и от всички нас зависи да я опазим и да имаме повече вековни гори като тези в най-стария горски резерват в България.

Парковите служители в рамките на организиран поход до хижа „Македония“ запознаха колегите си от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград и РИОСВ-Благоевград със спецификата и уникалността на Защитена зона „Рила“ на територията на Национален парк „Рила“. Дискутирани бяха въпроси, свързани с популяризиране опазването на биологичното разнообразие и подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествените местообитания в ЗЗ „Рила“, част от Европейското природно наследство.

 

Европейският ден на „Натура 2000“ бе популяризиран и сред общо 53-мата посетители в организираните Дни на отворените врати на 21 и 22 май 2022 г. в Посетителски център – Паничище и Посетителски информационен център – Самоков.

 

Последно променена вПонеделник, 23 Май 2022 18:23

Banner 468 x 60 px